Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Ich nazwa podchodzi od charakterystycznej cechy pasma, to jest występowania przedzielonych głębokimi dolinami, pojedynczych, często wybitnych szczytów.

Beskid Wyspowy zajmuje powierzchnię około 1000 km2, przy czym jego granice są w niektórych miejscach kontrowersyjne (Pasmo Lubomira i Łysiny). Mimo, że na tak dużej powierzchni znajduje się praktycznie tylko jedno schronisko (na szczycie Lubonia Wielkiego), nie stanowi to problemu. A to z racji przedzielenia poszczególnych gór osiedlami i miejscowościami turystycznymi.

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania