Najważniejsze informacje

Polana Michurowa [źródło-1] to fragment rozległej hali podszczytowej, ulokowanej głównej na południowym stoku Ćwilina, drugiej co do wysokości góry Beskidu Wyspowego (1072 m n.p.m.). Co ciekawe, również pozostałe rejony hali posiadają szereg lokalnych nazw, wywodzących się od nazwisk ich właścicieli [źródło-2].

Rozciąga się na wysokości około 980 – 1070 m n.p.m. i jak większość polan w Karpatach powstała w wyniku działalności Wołochów, którzy w sposób kontrolowany wypalali las (poprzez tzw. cyrhlenie) [źródło-1], [źródło-3], [źródło-4]. Niestety tak jak w przypadku wielu innych polan w polskich górach, po zaprzestaniu gospodarki pasterskiej, również tutaj następuje sukcesja wtórna. Polana stopniowo zarasta lasem, ze szkodą nie tylko dla widoków ale również dla bioróżnorodności tego ekosystemu.

Położenie Polany Michurowej sprawia, że uważana jest za jeden z najlepszych punktów widokowych w Beskidach Zachodnich [źródło-2]. Przy dobrej pogodzie można z niej obserwować nie tylko spore połacie Beskidu Wyspowego, Beskidu Niskiego, Pieniny, Beskid Żywiecki, Gorce i wyłaniające się zza nich Tatry. Na horyzoncie pojawiają się wtedy również, znajdujące się już za granicami Polski, Góry Choczańskie, Mała i Wielka Fatra.

Odwiedzając polanę zimą, szczególnie po bardziej obfitych opadach, należy przygotować się na solidne zapadanie w śniegu (o tej porze roku Ćwilin odwiedza niewielu turystów, szlak bywa nieprzetarty). Jeśli dodatkowo trafimy tu w gęstej mgle, polana z racji swojej wielkości, może sprawiać również problemy orientacyjne.

Pod szczytem Ćwilina, znajdującego się w obrębie Polany Michurowej, umieszczono kilka ław i stołów a także tablicę informacyjną [źródło-5].

Powyżej: Ławki w szczytowej partii Polany Michurowej (15 października 2012 roku).

Ciekawostki

 • We wschodniej części polany znajduje się ołtarz polowy ufundowany przez parafię Jurków z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa, tablica upamiętniająca papieża Jana Pawła II oraz ludowa kapliczka [źródło-6].
 • Nazwa szczytu Ćwilin pochodzi prawdopodobnie od niemieckiego słowa „zwilling”, czyli bliźniak [źródło-6]. Pierwotną nazwę nadali niemieccy osadnicy obecni na tych ziemiach w XIV wieku a bliźniaczym szczytem do Ćwilina jest sąsiadująca z nim Śnieżnica [źródło-7].
 • Na Ćwilinie zachowały się ślady znajdujących się tu kiedyś bacówek [źródło-6]. Wypas na hali prowadzony był przez mieszkańców Jurkowa, Wilczyc oraz Łostówki, głównie przed II wojną światową [źródło-5].
 • Jesienią z Polany Michurowej można podziwiać „morza mgieł” i to właśnie ich oglądanie z tego miejsca miały dać początek nazwie całego pasma: Beskid Wyspowy [źródło-6]. Jako twórcę tej nazwy przyjmuje się wielkiego popularyzatora turystyki w regionie: Kazimierza Ignacego Sosnowskiego [źródło-1], [źródło-8], [źródło-9].
 • W masywie Ćwilina na początku XX wieku miały miejsce osuwiska, z których największe było zarejestrowane w 1927 roku (odsłonięta została 20 metrowa ściana), między innymi przez bacę przebywającego na polanie Michurowej [źródło-6], [źródło-9].
 • Szlaki prowadzące przez Polanę Michurową goszczą często biegaczy górskich. Odbywa się tu między innymi Dusiołek Górski [źródło-10] oraz bieg 100 miles of Beskid Wyspowy [źródło-11]. Warto sprawdzić bieżący harmonogram biegów na stronach organizatorów lub ogólnej, np. biegigorskie.pl [źródło-12], zanim wybierzemy się w tą okolicę
 • Infrastruktura turystyczna w Beskidzie Wyspowym uległa znaczącej poprawie w wyniku akcji Odkryj Beskid Wyspowy [źródło-13]. W ramach tej inicjatywy organizowane są przez lokalne gminy masowe wejścia na góry Beskidu Wyspowego, połączone z dodatkowymi atrakcjami. W 2021 roku Ćwilin stał się jej celem 18 lipca [źródło-14].
 • Polana Michurowa to jedno z miejsc w Beskidzie Wyspowym nadających się jako punkt startowy dla paralotniarzy [źródło-15], [źródło-16], [źródło-17].

Powyżej: Zima na Polane Michurowej, widok na zachód, po prawej wystająca z mgły Mogielica (5 lutego 2021 roku).

Jak dotrzeć do Polany Michurowej

Istnieją zasadniczo trzy drogi wejścia na Ćwilin przy wykorzystaniu znakowanych szlaków (dane dla przejścia w jedną stronę):

Osoby korzystające z komunikacji publicznej jako najbardziej sprzyjającą znajdą trasę z Mszany Dolnej. Dojeżdżają tam liczne busy z Krakowa (trasa na Szczawnicę). Wariant z Przełęczy Gruszowiec wymaga przesiadki na dworcu lokalnych busów (znajduje się około 250 metrów od „głównego”). Kursują stąd busy na kierunku do Limanowej [źródło-21]. Korzystając z transportu zbiorowego najtrudniej dostać się do Jurkowa. Tych problemów nie mają właściciele pojazdów – we wszystkich trzech punktach początkowych znajdą miejsca parkingowe, przy czym na przełęczy Gruszowiec jest ich niewiele i są płatne (parking przy „Barze Pod Cyckiem”).

Kiedyś możliwe było zrobienie pętli przez Polanę Michurową opierając się tylko o znakowane szlaki i ścieżki. Prowadziła z Mszany Dolnej, przez Czarny Dział, Ćwilin, Śnieżnicę, Lubogoszcz z powrotem do Mszany i była turystycznie wymagająca (około 27 km i 1600 metrów podejścia). Niestety odcinek szlaku niebieskiego pomiędzy stacją górną kolejki na Śnieżnicę a Kasiną Wielką został zlikwidowany. Oficjalnie z powodów bezpieczeństwa (przecinał trasę zjazdową BikeParku oraz tras narciarskie) [źródło-22], [źródło-23] .

Przejście w warunkach zimowych wariantem z Mszany opisane jest we wpisie [2021-02-05] Ćwilin.

PowyżejJesień na Polanie Michurowej, widok na wschód, gdzie prowadzi żółty szlak do Mszany Dolnej (15 października 2012 roku).

Widoki z polany Michurowej

Z polany Michurowej roztaczają się niezwykle rozległe widoki, ograniczone jedynie lasem od strony północnej. Ilość pasm górskich, które możemy zaobserwować przy dobrej pogodzie z tej, bądź co bądź niepozornej, góry jest imponująca.

Patrząc od wschodu wypatrzymy między innymi:

 • Wzniesienia wschodniej części Beskidu Wyspowego, np. Łyżkę (20 km), Cichoń (14 km) oraz Mogielicę, Kutrzycę i Jasień (7 km).
 • Beskid Niski, reprezentowany przez Jodłową Górę (47 km), Chełm (59 km), Wiśniową Górę (50 km), Jaworze (54 km) czy wreszcie Lackową (72 km).
 • Beskid SądeckiRadziejowa (40 km), Koziarz (28 km) i Dzwonkówka (32 km).
 • PieninyWysoka (43 km).
 • Gorce – większość głównych szczytów: Lubań (25 km), Gorc (14 km), Kudłoń (13 km), Jaworzyna Kamienicka (16 km), Turbacz (17 km).
 • Tatry Bielskie (50 km), Tatry Wysokie (50 – 60 km) i Tatry Zachodnie (50 – 65 km).
 • Góry Choczańskie – Veľký Choč (86 km).
 • Wielka Fatra – Šíp (94 km), Kopa (98 km).
 • Mała Fatra – Veľký Kriváň (101 km), Veľký Rozsutec (94 km).
 • Beskid ŻywieckiBabia Góra (49 km), Mała Babia Góra (51 km), Polica (42 km)
 • Zachodnia cześć Beskidu Wyspowego – Luboń Wielki (15 km), Szczebel (13 km).

Patrząc na powyższą listę widać, że zawiera ona najwyższe szczyty z aż siedmiu polskich pasm górskich! Są to Mogielica, Lackowa, Radziejowa, Wysoka, Turbacz, Rysy i Babia Góra.

Co więcej, możemy wypatrzeć szereg wież widokowych (w przypadku części z nich potrzebna będzie lornetka lub inny sprzęt optyczny), znajdziemy je na: Mogielicy, Radziejowej, Koziarzu, Lubaniu i Gorcu. Ta lista może się zwiększyć w najbliższych latach, w związku z planami budowy kolejnych takich obiektów w Beskidzie Wyspowym. Między innymi na Ćwilinie, choć trudno uzasadnić budowę takiego obiektu akurat w tym miejscu, patrząc na powyższe zestawienie [źródło-24].

Opisaną panoramę z polany możemy prześledzić poprzez aplikację PeakFinder.

Poniżej kilka charakterystycznych szczytów sfotografowanych z polany. Na telefonie komórkowym są one dostępne przy przeglądaniu „w poziomie”. Po najechaniu na strzałkę pokazuje się opis, kliknięcie otwiera stronę z szczegółowym artykułem.

Tatry zachodnie widziane z Polany Michurowej

Czerwone Wierchy, 2005 - 2122 m n.p.m.
Odległość: 55 km.

Bystra, 2248 m n.p.m. Odległość: 61 km.

Starorobociański Wierch, 2176 m n.p.m.
Odległość: 61 km.

Jakubina, 2194 m n.p.m.
Odległość: 62 km.

Jarząbczy Wierch, 1072 m n.p.m.
Odległość: 16 km.

Turbacz, 1310 m n.p.m.
Odległość: 17 km.

Ornak, 1832 - 1867 m n.p.m.
Odległość: 58 km.

Wołowiec, 2063 m n.p.m.
Odległość: 62 km

PowyżejTatry Zachodnie wystające ponad grzbiet Gorców, odchodzący od Turbacza w stronę Rabki (2 listopada 2015 roku).

Mała Fatra i Góry Choczańskie widziane z Polany Michurowej
Veľký Choč, 1608 m n.p.m. Odległość: 86 km. Góry Choczańskie
Kopa, 1187 m n.p.m. Odległość: 98 km. Wielka Fatra
Budín, 1222 m n.p.m. Odległość: 66 km. Magura Orawska
Veľký Kriváň, 1709 m n.p.m. Odległość: 101 km. Mała Fatra
Veľký Rozsutec, 1610 m n.p.m. Odległość: 94 km. Mała Fatra

Powyżej: Góry Choczańskie (po lewej) Wielka Fatra (w centrum) oraz Mała Fatra (po prawej), odległe o 90-100 km od Polany Michurowej (2 listopada 2015 roku).

Babia Góra i Luboń Wielki z Polany Michurowej
Babia Góra, 1725 m n.p.m. Odległość: 49 km. Beskid Żywiecki
Mała Babia Góra, 1517 m n.p.m. Odległość: 51 km. Beskid Żywiecki
Polica, 1369 m n.p.m. Odległość: 42 km. Beskid Żywiecki
Luboń Wielki, 1022 m n.p.m. Odległość: 15 km. Beskid Wyspowy

Powyżej: Długi grzbiet Lubonia Wielkiego (i Małego), na tle górującej Babiej Góry i (na prawo od niej) Pasma Policy. Widok z Polany Michurowej (2 listopada 2015 roku).

Wschodnia część Beskidu Wyspowego z Polany Michurowej

Jodłowa Góra, 715 m n.p.m.
Odległość: 47 km.
Beskid Niski.

Rosochatka, 753 m n.p.m.
Odległość: 49 km.
Beskid Niski.

Chełm, 780 m n.p.m.
Odległość: 59 km.
Beskid Niski.

Wiśniowa Góra, 702 m n.p.m.
Odległość: 50 km.
Beskid Niski.

Jaworze, 882 m n.p.m.
Odległość: 54 km.
Beskid Niski.

Magura Małastowska, 813 m n.p.m.
Odległość: 76 km.
Beskid Niski.

Łyżka, 803 m n.p.m.
Odległość: 20 km.
Beskid Wyspowy.

Golców, 752 m n.p.m.
Odległość: 17 km.
Beskid Wyspowy.

Powyżej: Widok na wschodnią część Beskidu Wyspowego z Polany Michurowej (2 listopada 2015 roku).

Źródła i dodatkowa literatura

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Polana_Michurowa.
[2] Beskid Wyspowy. Część Zachodnia. Andrzej Matuszczak. ISBN 83-7005-104-9.
[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82osi_w_Polsce.
[4] https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrhlenie.
[5] Idziemy na jagody. Katarzyna Bieńkowska, magazyn n.p.m. strony 54-57, numer 10(223), październik 2019..
[6] Beskid Wyspowy. Piotr Krzywda, Marta Cobel-Tokarska. ISBN 978-83-60120-79-8.
[7] https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86wilin.
[8] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Ignacy_Sosnowski.
[9] http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/info/99,cwilin-1072-m.
[10] https://www.dusiolek.pl/.
[11] https://100milesofbeskidwyspowy.com/.
[12] https://www.biegigorskie.pl/kalendarz-2021/.
[13] http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/.
[14] http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/artykul/656,ramowy-program-xii-edycji-akcji-odkryj-beskid-wyspowy-2021.
[15] https://leonardo.pgxc.pl/startowisko/17195.
[16] http://giventoflyteam.blogspot.com/2011/01/moje-miejscowki-cwilin-beskid-wyspowy.html.
[17] https://www.youtube.com/watch?v=ghULOg_Vsko.
[18] http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/info/147,cwilin-z-mszany-na-cwilin.
[19] http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/info/145,cwilin-z-przeleczy-gruszowiec.
[20] http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/info/146,cwilin-z-jurkowa-na-cwilin.
[21] https://www.busy-krk.pl/mszana-dolna-limanowa/.
[22] https://kasinaski.pl/.
[23] https://travelovelove.pl/snieznica-szlak-czarny-porabka/.
[24] https://limanowa.in/aktualnosci/nowe-wieze-widokowe-i-bacowki-sprawdz-co-planuja-samorzady-w-beskidzie-wyspowym/52739.

Wpis przejrzany i aktualny na dzień: 2021-07-18. Wszystkie zdjęcia wykonane przez autora wpisu.

Zdjęcie tytułowe: Tatry ponad Gorcami, widziane z Polany Michurowej (2 listopada 2015 roku).