Zastanawiasz się czy to czytasz o górach to prawda czy fałsz? Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Zbyt często powtarzane, żeby było kłamstwem?

W ramach tej kategorii wpisów postaramy się rozwiać wątpliwości, posiłkując się literaturą, źródłami w Internecie oraz własnym doświadczeniem.

Przegląd faktów i mitów jest oczywiście subiektywny ale wynika z pytań i wątpliwości zasłyszanych podczas górskich wycieczek – rozmów, dyskusji, które niekoniecznie kończyły się właściwym wyjaśnieniem :)

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania